Menu

Migracije in mobilnost delavcev

Strankam svetujemo pri pravnih vprašanjih, povezanih z:

  • opravljanjem dela v tujini in napotitvijo delavcev na delo v tujini,
  • opravljanjem dela v Sloveniji in položaju delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo,
  • pripravo pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini,
  • pripravo vseh drugih pomembnih dejanj in dokumentacije za napotene delavce,
  • pridobitvijo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo v Republiki Sloveniji.

Stopite v kontakt z nami in pomagali vam bomo pri vseh čezmejnih delovnopravnih razmerjih.