Menu

Pogodbe o zaposlitvi in storitvene pogodbe

Svetujemo delodajalcem in delojemalcem na vseh aspektih delovnega prava.

Med drugim vam pomagamo pri:

  • postopkih za zaposlovanje delavcev, vključno z objavo prostih delovnih mest,
  • pripravi pogodb o zaposlitvi, in sicer za določen ali nedoločen čas, s poskusnim delom,
  • pripravi pogodb za poslovodne in vodilne delavce
  • netipičnih oblikah zaposlitve, vključno s presojo ali je sodelovanje s posamezniki možno na podlagi civilnega in ne delovnopravnega vidika
  • pripravi pogodb civilnega prava (storitvenih pogodb) za sodelovanje s posamezniki.

Naši strokovnjaki s področja delovnega prava so vam na voljo!