Menu

Splošni akti delodajalcev

Gospodarskim družbam svetujemo pri postopkih v zvezi s pripravo splošnih aktov in z odnosi s sindikati ali predstavniki delavcev. Pripravimo osnutke splošnih aktov, s katerimi delodajalec določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti. Pri tem upoštevamo specifike poslovanja vsake gospodarske družbe in jih vključimo v akte.

Priprava internih splošnih aktov delodajalcev je za delodajalce, ki nimajo lastne pravne službe, kompleksen, vendar pomemben in nujen proces. Kontaktirajte nas in vsi interni splošni akti bodo hitro dokončani!