Menu

Intelektualne pravice

Pri zavarovanju in monetizaciji pravic intelektualne lastnine se trudimo združiti naše znanje prava z razumevanjem poslovnih, inovativnih in strateških ciljev naših strank. Pri tem pripravimo kompleksne sporazume, načrtovane z namenom preprečiti nepotrebne spore in obenem ustvariti priložnosti za rast in hitro ter učinkovito odločanje. Če je potrebno, pogodbe služijo za dobro podporo pri sodnemu preprečevanje kršitev pravic intelektualne lastnine naših strank in odpravi posledic takšnih kršitev. Strankam svetujemo tudi pri ukrepih, ki jih predlagamo za zmanjšanje tveganja sodnih sporov.

Strankam nudimo celovito pravno svetovanje glede pravic intelektualne lastnine, vključno z:

  •  registracijo blagovnih znamk pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (naši strokovnjaki so tudi zastopniki za blagovne znamke) in pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
  •  licenciranjem vaših pravic intelektualne lastnine tretjim osebam,
  •  pripravo sporazumov za skupne raziskave in razvoj,
  •  vzpostavitvijo strateških partnerstev ali skupnih naložb (joint ventures) z izmenjavo pravic intelektualne lastnine,
  •  vstop v franšizne dogovore ali oddaja lastne master franšize,
  •  povečevanja vidnosti blagovnih znamk preko izbranih sponzorskih sporazumov,
  •  financiranje z zastavo pravic intelektualne lastnine,
  •  preprečevanje in odprava posledic zlorabe in kršitve vaših pravic intelektualne lastnine,
  •  pomoč pri zaščiti in monetizaciji vaših avtorskih pravic.

Ali želite urediti in monetirizati svoje pravice intelektualne lastnine? Sporočite nam in nemudoma lahko pričnemo z delom!