Menu

Konkurenčno pravo

Strankam ponujamo jasno in zanesljivo presojo in mnenja glede zadev konkurenčnega prava, vključno s preiskavami glede spoštovanja pravil o preprečevanju omejevanje konkurence, pridobivanje soglasij za prevzeme in združitve, dopustnost gospodarskih pogodb, intelektualne lastnine, javnih naročil in državnih pomoči.

Trudimo se, da ponujamo strokovno vsebino, ki strankam ustvarja vrednost tako na ravni EU kot na nacionalni rani. Aktivno se vključujemo v zadeve in strankam pomagamo pri pripravi dokumentacije in izvedbi ustreznih priglasitev pri pristojnih javnih organih z namenom, da zagotovimo odobritev vaše transakcije.

Sporočite nam in pomagali vam bomo pridobiti soglasje regulatorja.