Menu

Postopki preventivnega prestrukturiranja

Izkušnje kažejo, da je prestrukturiranje dolga pred nastopom insolventnosti hitrejše, cenejše in da ima manj ali nič negativnega učinka ne poslovanje in ugled družbe.

Strankam svetujemo pri začetku postopka preventivnega prestrukturiranja, v nadaljevanju pa se aktivno vključimo v pogajanja z upniki. Pripravimo krovni sporazum o prestrukturiranju obveznosti in vso ostalo dokumentacijo, potrebno za ustanovitev ustreznih zavarovanj.

Ali ocenjujete, da bo vaše podjetje v bližnji prihodnosti postalo insolventno in to želite preprečiti? Hitro nas pokličite dokler je še čas za preventivno prestrukturiranje.