Menu

Prisilna poravnava

Izkušnje kažejo, da je pri prestrukturiranju dolga zelo težko doseči absolutno soglasje vseh upnikov za izvedbo sporazumnega izvensodnega prestrukturiranja. Posledično podjetjem pogosto ne ostane nobena druga alternativa, razen preventivnega prestrukturiranja in prisilne poravnave. Slednjo lahko predlagajo dolžnik ali njegovi upniki.

Našim strankam pomagamo oceniti ali jim bo prisilna poravnava prinesla boljše možnosti za poplačilo terjatev kot morebitni stečaj. Dolžnikom ali upnikom pomagamo pripraviti zahtevo za začetek prisilne poravnave. Strankam nudimo celovito in sprotno pravno ter strateško podporo, tudi v sodelovanju z našimi partnerji kot finančnimi svetovalci, za pričetek prisilne poravnave in njeno potrditev s strani zahtevane večine upnikov.

Ali ste upnik insolventnega podjetja ali pa direktor oz. lastnik insolventnega podjetja? Ali niste prepričani, če bi prisilna poravnava vaš položaj izboljšala? Pokličite za hitro preliminarno oceno vaših možnosti in za svetovanje glede prisilne poravnave.