Menu

Uveljavljanje pravic upnikov v postopkih zaradi insolventnosti

Ali je vaš dolžnik postal insolventen? Vas skrbi vaš pravni položaj? Ali menite, da je kakšen izmed ostalih upnikov bil obravnavan ugodneje od vas?

Svetujemo in zastopamo upnike v postopkih zaradi insolvetnosti s ciljem, da so njihove terjatve poplačane v največji možni meri. Pripravimo in vložimo prijave terjatev in druge zahtevke ter pregledamo prijave terjatev ostalih upnikov. Če je potrebno, naše stranke zastopamo pred sodiščem z namenom zavarovanja njihovih terjatev in poplačila le-teh.

Ali je vaš dolžnik postal insolventen? Pokličite nas in si zagotovite poplačilo svojih terjatev v postopkih zaradi insolventnosti.