Menu

Zasebne naložbe, skladi tveganega kapitala in naložbe v zagonska podjetja

Naše stranke nam zaupajo in od nas pričakujejo poslovno razumne in jasne nasvete v zvezi z investicijami, in sicer tako pri investicijah semenskega kapitala, angelskih naložb, naložb skladov tveganega kapitala, managerskih odkupih, prvih javnih izdajah vrednostnih papirjev, refinanciranjih in prevzemih portfeljev.

Pri delu na transakcijah vključimo vse naše strokovnjake in pazljivo preverimo, načrtujemo in izvedemo vse vidike vsake transakcije, vključno s pravili bančnega in finančnega poslovanja, davčnih posledic in zagotavljanja skladnosti poslovanja, intelektualnih pravic, delovnopravnih vprašanj in komercialnih posledic v širšem smislu.

Kontaktirajte nas in zaženite ali pospešite svoje podjetje!