Menu

Arbitražni postopki

Mednarodna gospodarska arbitraža je kompleksen in zahteven proces, in sicer zaradi njene striktnosti, učinkovitosti, vpetosti v pravo več različnih jurisdikcij in običajno visoke vrednosti sporov.

Stranke zastopamo pred rednimi in ad-hoc arbitražnimi tribunal, s fokusom na spore o dobavi blaga.

Vsak spor pričnemo z analizo zadeve, kjer s stranko opredelimo cilje ter prednosti in šibkosti vsakega posameznega primera. Po preučitvi ključnih pravnih podlag strankam podamo hitro oceno verjetnosti uspeha spora in predlog strategije reševanja spora. Potem lahko strankam priporočimo, kako pristopiti k obravnavi spora.

Se vam obeta kompleksna in draga arbitraža? Pokličite nas za hitro analizo zadeve!