Menu

Izterjava dolgov

Strankam nudimo celovite in stroškovno učinkovite rešitve za izterjavo dolgov.

Pri tem želimo:

  • zmanjšati obseg zapadlih in neplačanih terjatev,
  • izboljšati denarni tok,
  • znižati stroške izterjave.

Vsako izterjavo pričnemo z analizo i) pravnega stanja in razpoložljivih pravnih sredstev, ii) dolžnikovega finančnega stanja, iii) najprimernejše strategije izterjave, iv) ocene stroškov izterjave. Po koncu analize izvedemo najboljšo možno vrsto izterjave, kot so primeroma izvensodna ali sodna izterjava, pogajanja, mediacija ali, ko je to poslovno smotrno, predlog odpisa terjatev.

Če imate težave pri izterjavi plačil od svojih dolžnikov, nam to sporočite in pomagali vam bomo.