Menu

Kolektivne tožbe

Strankam, in sicer potrošnikom in gospodarskim družbam, svetujemo in zastopam v postopkih zaradi kolektivnih tožb. V Sloveniji so kolektivne tožbe dopustne na področju varstva potrošnikov, omejevalnih ravnanj na področju preprečevanja omejevanja konkurence, kršitev pravil trgovanja na organiziranih trgih in na prepovedana ravnanja zlorabe trga finančnih instrumentov, zahtevkov delavcev proti delodajalcem, odškodninske odgovornosti zaradi povzročitve okoljskih nesreč.

Ali vaš primer spada med zgoraj našteta področja? Pokličite nas in se seznanite s svojimi možnostmi!