Menu

Pogajanja

Vsak spor pričnemo z analizo zadeve, kjer s stranko opredelimo cilje ter prednosti in šibkosti vsakega posameznega primera. Po preučitvi ključnih pravnih podlag strankam podamo hitro oceno verjetnosti uspeha spora in predlog strategije reševanja spora. Strankam svetujemo nadaljevanje spora ali postopek poravnavanja, odvisno od ocenjenih možnosti uspeha.

Če je optimalna strategija poskus pogajanja za sporazumno rešitev spora, ta pogajanja za stranke organiziramo in vodimo. Po potrebi pripravimo sporazum o mirovanju (stand-still agreement), ki velja za čas pogajanj o sporazumni rešitvi spora. Če ocenimo, da bo to pripomoglo k dosegi sporazuma, angažiramo tudi zunanje in neodvisne mediatorje.Ste v konfliktu s poslovnim partnerjem in se želite izogniti reševanju spora na sodišču? Pokličite nas in pridobite nasvet o izvedbi pogajanj s ciljem sporazume rešitve spora.