Menu

Čas za pospravljanje podjetniških podstrešij

Nejc Setnikar / Delovno pravo, Gospodarsko pravo, Korporativno pravo /

Pandemija COVID-19 je v precejšnji meri ustavila poslovanje. Vsakodnevnih poslovnih aktivnosti je precej manj, zato je sedaj idealen čas za ureditev vseh stvari, za katere v podjetju sicer zmanjka časa in/ali denarja. Časa je zaradi izrednih razmer za večino podjetij trenutno več kot ponavadi,  kar se tiče denarja, pa  finančno podporo zagotavlja država preko raznih vavčerjev, razpisov in spodbud.

Bari in restavracije se prenavljajo, fasade se na novo belijo, menjajo se strehe, izvajajo se vzdrževalna dela, ki se odlagajo, saj redno poslovanje ne dopušča, da se jih opravi. Običajno je tudi v podjetjih podobna situacija. Izvedba nalog, ki bi morala biti opravljena ali pa je vsaj zaželjeno, da bi se opravila, se prestavljajo na kasneje. Spodaj zato predstavljamo nekaj opravil, od zaščite intelektualne lastnine, statusnega preoblikovanja do pridobitve dodatnih finančnih sredstev za kadrovske okrepitve ter izdelave internih aktov in pravilnikov, ki jih lahko podjetniki opravijo v času koronavirusa in tako pospravijo “podjetniško” podstrešje.

Vavčerji Slovenskega podjetniškega sklada

Slovenski podjetniški sklad ponuja širok nabor  finančnih spodbud, od zaščite intelektualne lastnine, pridobitve certifikatov kakovosti do statusnih preoblikovanj in prenosov lastništva. Nekaj jih naštevamo v nadaljevanju, spodaj pa se nahaja povezava do vseh razpisov.

Nabor vseh ostalih finančnih spodbud, ki jih podpira Slovenski podjetniški sklad, si lahko pogledate tu.

Spodbude za zaposlovanje

Nekaterim podjetjem se je obseg dela v časih izrednih razmer povečal, drugim pa se bo povečal takoj, ko se slednje končajo. Oboji potrebujejo oziroma bodo potrebovali kadrovske okrepitve.  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na tem področju, predvsem pri zaposlovanju mladih, starejših in težje zaposljivih ponuja precej možnosti za subvencioniranje:

Nabor vseh ostalih subvencij in delnih povračil stroškov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je na voljo na tej povezavi.

Ureditev notranjih zadev in izdelava internih aktov

Nenazadnje je pri vsakem podjetju potrebno urediti notranja razmerja, bodisi na delovnopravnem področju, financah, varstvu osebnih podatkov in pravic intelektualne lastnine itd, za kar je potrebno sprejeti ustrezne pravilnike, sklepe, vzpostaviti evidence in izdelati ostale dokumente za učinkovito ter varno poslovanje.

Nekateri obvezni interni akti so

  • Akt o sistematizaciji delovnih mesta (samo za delodajalce z več kot 10 zaposlenimi)
  • Načrt promocije zdravja na delovnem mestu
  • Pravilnik o računovodstvu
  • Izjava o varnosti z oceno tveganja

Nekateri neobvezni, a priporočljivi interni akti:

  • Korporativni interni akti kot so Pravilnik o poslovni skrivnosti, Pravilnik o nagrajevanju poslovodstva itd.
  • Delovnopravni interni akti kot so Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti na delovnem mestu, Pravilnik o uprabi službenega avtomobila/mobilnega telefona, Pravilnik o nagradi za poslovno uspešnost, Pravilnik o odmeri in izrabi letnega dopusta itd.
  • Davčni interni akti kot npr. Pravilnik o davčnem potrjevanju računov
  • Interni akti na področju varstva osebnih podatkov kot so Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Evidenca upravljanja z osebnimi podatki itd.
  • Interni akti na področju varstva osebnih podatkov kot npr. Pravilnik o pogojih za podeljevanje pravice do uporabe blagovne znamke, Pravilnik o kolektivni blagovni znamki itd.

Za pojasnila vam je ekipa Nlaw na voljo ves čas. Kontaktne podatke lahko najdete zgoraj desno s klikom na »Kontakti« ali pa si lahko v živo tipkate z nami s klikom na krogec desno spodaj.