Menu

Davčni postopki

Današnji poslovni svet se sooča s pritiski in potrebo po inovacijah in rasti. Naraščajoča čezmejna aktivnost in kompleksna davčna pravila povzročajo, da je reševanje davčnih težav v korporativnih in gospodarskih težavah postalo zapleteno in negotovo.

Strankam ponujamo pragmatične davčne nasvete, prilagojene njihovim potrebam, z namenom iskanja skupnega imenovalca med davčnimi, pravnimi in poslovnimi rešitvami. Stranke zastopamo v davčnih sporih pred sodišči, pri davčnih skrbnih pregledih, inšpekcijskih pregledih in jim nudimo pravno svetovanje pri korporativnih transakcijah.

Z vključevanjem v zgodnje faze transakcij – načrtovanje, izvedba in skrbni pregledi – znižujemo davčna tveganja. Pokličite nas in nam dovolite, da načrtujemo vašo davčno strategijo od začetka, z namenom, da se izognete dolgotrajnim sporom in stroškom.