Menu

Reorganizacija in presežni delavci

Pri svetovanju na področju delovnega prava ne zadostuje le znanje prava in postopkov, temveč tudi občutek za ravnanje z ljudmi. V poštev je potrebno vzeti, da podpis nove ali odpoved obstoječe pogodbe o zaposlitvi pomembno vpliva na življenje in položaj posameznika. Zato je potrebno vsako reorganizacijo zaposlenih in zmanjšanje števila zaposlenih izpeljati s posebno natančnostjo, razumnostjo, skladno z določbami in duhom zakona in z občutkom za ljudi.

Strankam svetujemo pri:

  • pripravi in izvedbi rednih in izrednih odpovedi pogodb o zaposlitvi,
  • izvedbi odpovedi pogodbo o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov,
  • zastopanju delodajalcev in delavcev v delovnopravnih sporih,
  • vodenju in zastopanju v disciplinskih postopkih,
  • pogajanjih s sindikati.

Ste se znašli pred kakšno izmed opisanih dilem? Na voljo smo vam za nasvet in pomoč.