Menu

Uporaba Direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2)

Ključni cilji PSD2, ki je polno stopila v veljavo s 13. januarjem 2018, so:

 •  prispevati k bolj integriranemu in učinkovitemu trgu storitev plačilnega prometa EU,
 •  izenačiti položaje različnih ponudnikov plačilnih storitev (vključno z novimi ponudniki),
 •  vzpostaviti okvirje za hitrejše in varnejše transakcije,
 •  zaščititi potrošnike,
 •  spodbujati nižje cene plačilnega prometa.

Posledično PSD2 ne predstavlja le izziva doseganja regulatorne in tehnične skladnosti, ampak tudi strateške, operativne in – pravne prilagoditve.

Ključna inovacija PSD2 je zahteva bankam, da odprejo dostop do njihove infrastrukture plačilnih storitve ter podatkov o potrošnikih zunanjim neodvisnim ponudnikom – česar se je oprijelo ime odprto bančništvo. V okviru odprtega bančništva lahko uporabniki plačilni promet izvajajo tudi preko drugih ponudnikov in vmesnikov, kot so fintech podjetja in drugi ponudniki storitev, in ne nujno neposredno preko svojih bank. Komitenti bank lahko posledično izvedejo transakcije iz svojih bančnih računov ne da bi za to morali kontaktirati svojo banko, pri kateri je račun odprt. Potrošnikom bo s tem omogočeno, da pridobijo na avtomatičen način in v živo podatke iz različnih računov in tudi izvedejo transakcije. Tak način poslovanja odpira številne nove priložnosti za banke, fintech in zagonska podjetja.

Pomagamo strankam, kot so zagonska podjetja, fintech podjetja in razvijalci, banke, obstoječi ponudniki plačilnih storitev in izdajalci elektronskega denarja, ki želijo uporabiti pravne okvirje PSD2, saj je tekom tega procesa potrebno preveriti ključna področja in procese znotraj vašega podjetja in verjetno uvesti dodatna elemente za doseganje skladnosti poslovanja.

Vpeljava storitev na osnovi PSD2 je običajno projekt, ki se izvaja v več korakih, pri katerem vas lahko v celoti pravno podpiramo od začetka dokler vaše storitve in procesi niso popolnoma skladni s pravili in operativni, vključno z:

 • pridobitvijo ali ohranitvijo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev,
 • zagotavljanju vseh elementov skladnosti poslovanja s pravili o izvajanju plačilnih storitev,
 • vzpostavitvi izvajanja plačilnih storitev v vseh državah članicah EU,
 • vzpostavitvi osrednje kontaktne točke za poslovanje v EU,
 • pripravi politik in pogojev poslovanja za poslovne partnerje in za potrošnike,
 • pripravi internih pravilnikov,
 • priglasitvi dejavnosti in vodenje postopkov pred pristojnimi regulatorji,
 • uskladitvi skladnosti poslovanja s PSD2 in z GDPR.

Ali želite postati del skupine podjetij, ki uspešno uporabljajo pravne možnosti PSD2? Pokličite nas in začnite z novim projektom!