Menu

Izvensodna prestrukturiranja

Izkušnje kažejo, da je prestrukturiranje nevzdržnega dolga preden zapade v plačilo hitrejše, cenejše in ima manj ali nič negativnega učinka ne odnose z upniki in na dolžnikov ugled na trgu.

Strankam svetujemo kako ustrezno predstaviti stanje upnikom in se aktivno vključimo v pogajanja z njimi. Pomagamo pri pripravi in usklajevanju dogovora o mirovanju (standstill agreement) z namenom da zagotovimo varen časovni okvir za pogajanja o prestrukturiranju dolga. Potem pripravimo in uskladimo krovni sporazum o prestrukturiranju dolga skupaj z vso dokumentacijo za ustanovitev zavarovanj v korist upnikov.

Ali želite prestrukturirati svoj dolg na sporazumen in fleksibilen način? Pokličite nas in pomagali vam bomo upnike prepričati v nov dogovor.