Menu

Alternativni investicijski skladi

Alternativni investicijski skladi niso regulirani na podlagi UCITS direktive. Med njih se uvrščajo hedge skladi, skladi zasebnega kapitala, nepremičninski skladi in širok nabor različnih vrst institucionalnih skladov. V določenih primerih so upravičeni do potnega lista v vseh državah članicah EU.

Strankam svetujemo pri strukturi sklada, pravilih o preprečevanju pranja denarja, priglasitvi pri regulatorjih, in pri pripravi celotne dokumentacije za ustanovitev in obratovanje sklada.

Pokličite nas in postavite lasten alternativni investicijski sklad!