Menu

Sodno reševanje sporov

Strankam nudimo storitve pravnega svetovanja in zastopanja pred vsemi sodišči v Republiki Sloveniji, državnimi organi in mednarodnimi sodišči, kot so Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu ter Sodišče Evropske unije v Luksemburgu.

Vsak spor pričnemo z analizo zadeve, kjer s stranko opredelimo cilje ter prednosti in šibkosti vsakega posameznega primera. Po preučitvi ključnih pravnih podlag strankam podamo hitro oceno verjetnosti uspeha spora in predlog strategije reševanja spora. Potem lahko strankam priporočimo, kako pristopiti k obravnavi spora.

Ste se znašli v sporu in ste toženi ali želite tožiti? Pokličite nas za hitro analizo zadeve!