Menu

Ncontract

Ncontract vsebuje:

  • tehnično, vsebinsko in organizacijsko podporo pri usklajevanju besedila pogodb,
  • tehnično in organizacijsko podporo pri izvedbi podpisa pogodb, vključno z nudenjem storitve elektronskega in digitalnega podpisovanja pogodb,
  • hrambo podpisanih pogodb,
  • beleženje rokov in opravil, njihovo izvedbo in opominjanje strank na opravila,
  • skrb za podaljševanje in vzdrževanje obstoječih pogodb,
  • pomoč pri odpovedovanju sklenjenih pogodb,
  • pravno svetovanje v zvezi s pogodbami v hrambi,
  • elektronski dostop do pogodb v hrambi.

Ncontract je storitev, prilagojena vsaki stranki posebej, in je posebej primerna za majhna do srednje velika podjetja brez lastne pravne službe in dokumentnega sistema. Pokličite nas za podrobnejše informacije.