Menu

[CRO] Aktualne mjere za ublažavanje negativnih posljedica pandemije

by Frano Barović / Commercial Law, Employment Law /

Pandemija COVID-19-a utječe na poslovanje poduzetnika u Hrvatskoj. Kako bi se ublažile negativne posljedice poduzetnicima su na raspolaganju mjere koje bi trebale očuvati likvidnost i radna mjesta. 

Mjere su donesene za razdoblje od Rujna do Prosinca 2020. Godine 

Ciljane skupine poslodavaca koji mogu biti korisnici potpore su poslodavci iz sektora: prijevoza i skladištenja, uslužnih djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom, djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, umjetničke, zabavne i rekreacijske djelatnosti, organiziranja kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organiziranja sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti. 

Osim navedenog mjere mogu koristiti i svi poduzetnici čija je djelatnost u potpunosti onemogućena ili ograničena temeljem odluke Stožera civilne zaštite, i mikropoduzetnici koji zapošljavaju 9 ili manje radnika. 

Poslodavac može zatražiti mjere za radnika zaposlenog prije 30. Rujna. 

Svota potpore određuje se ovisno o padu prihoda: 

Pad prihoda  Visina potpore 
40,00% – 44,99%  2.000,00 kn 
45,00% – 49,99%  2.500,00 kn 
50,00% – 54,99%  3.000,00 kn 
55,00% – 59,99%  3.500,00 kn 
60,00% i više  4.000,00 kn 

Poslodavci trebaju dokazati da su u razdoblju od 01. travnja 2020. do 30. rujna 2020. imali pad prihoda u odnosu na isto razdoblje 2019. U slučaju da poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci poslodavac treba dokazati pad prihoda u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji traže potporu u odnosu na lipanj 2020. godine temeljem predaje tablice pada prihoda za odnosni mjesec i lipanj 2020.g. 

Prijava na mjere vrši se putem web aplikacije (https://mjera-orm.hzz.hr/zahtjev-za-djelatnosti-rujan-prosinac/ ), a potpore će biti isplaćene do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata 

U ponedjeljak 19. Listopada prestao je moratorij na ovrhe. Nastavak ovrha provoditi će se u tri faze: 19. listopada, 20. studenog i 20. Siječnja. U prvoj će se fazi dostavljati rješenja po prijedlozima koji su zaprimljeni zaključno s 30. Lipnjem, zatim u drugoj po prijedlozima zaprimljenim do 31. Kolovoza, i u zadnjoj fazi po prijedlozima zaprimljenim do 18. Listopada.  

Građani imaju pravo putem web aplikacije e-Blokade na besplatan uvid u dugovanja, ovrhovoditelje, specifikacije osnova za plaćanje i slično. 

Ministarstvo pravosuđa je u svrhu digitalizacije pravosudnog sustava razvilo je uslugu e-Komunikacija koja omogućava komunikaciju s općinskim, trgovačkim, županijskim sudovima i Visokim trgovačkim sudom. Putem e-Komunikacije moguće je slati podneske i priloge, zaprimanje sudskih pošiljaka te uvid u sudski predmet. Komunikacija sa sudovima odnosi se na parnične, ovrše i izvanparnične postupke. 

Prema izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku uvedena je obaveza svih pravnih osoba (trgovačkih društava, ustanova, zadruga udruga i drugo) da zatraže pristup do 1. rujna 2020. Godine. Ostali subjekti (fizičke osobe, obrti) također mogu zatražiti pristup.  

Usluzi je moguće pristupiti putem poveznice https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/