Menu
Frano Barović

Frano Barović

frano@novak-law.eu LinkedIn

After graduating from the Faculty of Law of the University of Zagreb, Frano Barović started his career as an Attorney Trainee in 2013 at Hanžeković & Partners Ltd. He became a qualified court interpreter for English language in 2014.

In 2016 he continued working at the solo practice of Attorney-at-law Igor Borčić, and after passing the state bar exam in Croatia in 2017 he opened his own law office in Zagreb. From September 2019 he is a partner in Nlaw and manages the Nlaw Croatia office.

Frano Barović from early in his career has worked with international clients, advising mostly on commercial and corporate matters while also developing competencies in dispute resolution and employment matters. He advises clients on mergers and acquisitions and other financial and business transactions, and provides legal support in Croatia’s developing start-up ecosystem.

Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Frano Barović započeo je karijeru kao odvjetnički vježbenik 2013. godine u odvjetničkom društvu Hanžeković & partneri d.o.o. Stalni sudski tumač za engleski jezik postaje 2014. godine.

2016. godine nastavlja sa radom u samostalnom odvjetničkom uredu Igora Borčića, te nakon polaganja pravosudnog ispita 2017. godine otvara svoj odvjetnički ured u Zagrebu. Od rujna 2019. godine je Nlaw partner te upravlja hrvatskim uredom.

Frano Barović od ranih dana svoje karijere radi sa međunarodnim klijentima, dajući savjete uglavnom o trgovačkim i korporativnim predmetima te istodobno razvija kompetencije u rješavanju sporova i radno-pravnim predmetima. Savjetuje klijente o spajanjima i pripajanjima te drugim financijskim i poslovnim transakcijama i pruža pravnu podršku rastućem hrvatskom start-up okruženju.