Menu

Iz stiske v priložnosti

Nejc Novak, LL.M. (UCL) / Insolvenčno pravo in prestrukturiranja /

Prva polovica leta 2020 je bila zaznamovana z izbruhom koronavirusa in posledičnimi zdravstvenimi in varnostnimi izzivi. Ekonomski obeti so negotovi in še vedno ni povsem jasno, kakšen bo obseg gospodarskih posledic. Neizogibno je, da se bodo nekatera podjetja znašla v resnih finančnih in poslovnih težavah.

Pravni sistem ponuja orodja za soočanje z insolventnostjo. V primeru pričakovane insolventnosti postopek preventivnega prestrukturiranja dolžniku zagotovi moratorij in posledično dovolj časa za pogajanja z upniki. Če so družbe že insolventne, lahko tako dolžniki kot upniki sprožijo prisilno poravnavo. Stiska enega je vedno priložnost drugega in vlagatelji lahko svojo priložnost iščejo v nakupu slabih terjatev ter drugih sredstev insolventnih družb.

Nlaw je razvil svoj edinstven pristop k prestrukturiranju podjetij v težavah. Razumevanje razlogov insolventnosti je ključnega pomena za uspešno prestrukturiranje. Vsako podjetje je edinstveno, insolventnost pa je dvoplastna zadeva: finančna in pravna. Skupaj z našimi finančnimi strokovnjaki preučimo stanje podjetja zato, da razumemo njegovo poslovanje in razloge za insolventnost. Naloga prava je ponuditi nosilne stebre načrta prestrukturiranja.

Reševanje podjetij brez ustrezne vizije je neracionalno početje. Zato je ključnega pomena, da se v vsakemu prestrukturiranju identificira priložnost. V podjetju je potrebno identificirati zdravo jedro in ga iz njega izločiti. Razumevanje, kje je potencialna vrednost za prihodnjo rast, je bistvena za uspešno prestrukturiranje.

Vsako prestrukturiranje je večstopenjski proces, ki zahteva dobro premišljeno strategijo. Razumevanje temeljev, potrebnih za preobrat podjetij v težavah, in prepoznavanje poslovnih priložnosti nam pomaga doseči največjo možno dobrobit za vse deležnike in zaščititi preostanek vrednosti podjetja, ki se lahko kaže v blagovni znamki, ugledu, intelektualni lastnini ali drugih sredstvih. Ključno je zastaviti optimalno pot za izvedbo prestrukturiranja.

Dolgoletne izkušnje in še sveži spomini na delo v zadnji finančni krizi so podlaga za učinkovito in natančno izvedbo načrta prestrukturiranja. Naša ekipa je hitra in odzivna, ogromne količine dokumentacije in podatkov lahko obdelamo v zelo kratkem času. Naš način dela nam omogoča tudi hitro izdelavo zahtevane dokumentacije, zaradi česar se lahko naši odvetniki in stranke osredotočijo na najbolj pomembne elemente rešitve podjetja.