Menu

Alenka Benčina je leta 2016 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani z oceno cum laude, svoj študij pa sklenila leta 2018 z magistrsko diplomsko nalogo s področja gospodarskega prava. V času izobraževanja je aktivno sodelovala pri projektih povezovanja študentov prava z gospodarstvom in bila članica več študentskih iniciativ za pravno svetovanje zagonskim podjetjem.

Svojo karierno pot je začela kot odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni Avbreht, Zajc in partnerji in jo nadaljuje v Odvetništvu Novak. Deluje na področjih gospodarskega pogodbenega prava, prava intelektualne lastnine, prava varstva osebnih podatkov in prava varstva potrošnikov. Svojo pozornost poglobljeno usmerja tudi v pravo novih tehnologij in se dodatno izobražuje na strokovnih seminarjih.

Alenki lahko pišete neposredno na alenka.bencina@novak-law.eu ali jo pokličete na 082057865.