Menu

Urška Cujnik je diplomirala leta 2013 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, z oceno cum laude. Po končanem študiju je v gospodarski družbi opravljala delo strokovne sodelavke za skladnost poslovanja, upravljanje s tveganji ter preprečevanje pranja denarja.   

Kot odvetniška pripravnica je z delom začela leta 2015. Leta 2018 je opravila pravniški državni izpit in delo nadaljuje kot odvetnica v Odvetništvu Novak, kjer se pri delu ukvarja predvsem z gospodarskim, delovnim in insolvenčnim pravom.

Urški lahko pišete neposredno na urska@novak-law.eu ali jo pokličete na 082 057 865.